Galeria Nad Brdą

Witamy na stronie Galerii Nad Brdą - tutaj znajdą Państwo informacje o artystach, którzy gościli w Galerii nad Brdą. Można zapoznać się z ich twórczością, zobaczyć zdjęcia prac, jak również zdjęcia z poszczególnych wystaw.

Wojciech Kowalczyk

2011-06-14
Wojciech Kowalczyk

Urodzony w 1957 r. w Bydgoszczy. Ukończył studia pedagogiczne. Jest artystą interdyscyplinarnym, autorem takich gatunków sztuki, jak: GHNO art (sztuka właściwościowa), ALO art. (rzeźba teoretyczna - antyrzeźba teoretyczna), KATEEM art. (ogłaszanie kolorów teoretycznych), MEZIT art. (sztuka pośredników), Hiperimpresjonizm parametralny, Arx art (sztuka odniesiona do osób nieżyjących). Swoje idee artystyczne wyraża przede wszystkim poprzez performance art, video art, instalację artystyczną, arx art. Wprowadził terminy: instalacja prosta (bez dochodzenia do fabuły), instalacja złożona (z dochodzeniem do fabuły). Pisze eseje i rozprawy o sztuce nowoczesnej.

Swoją twórczość prezentuje podczas przedsięwzięć indywidualnych, jak i na ogólnopolskich oraz międzynarodowych przeglądach i wystawach sztuki nowej. Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach i działaniach interdyscyplinarnych w kraju i za granicą. Poszukuje jakościowo nowych rozwiązań w sztuce. Jest poetą i prozaikiem.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego, Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy, Stowarzyszenia Artystów Sztuk Innych w Warszawie. Założyciel grupy artystycznej Biuro Wtrąceń Artystycznych Bydgoszcz Główna.

Ten artysta nie posiada prac na sprzedaż.

©  Copyright 2020. Galeria nad brdą

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz