Nie posiadasz poprawnej wersji formantu ActiveX wymaganego przez strone WSG
Do prawidłowego działania strony potrzebujesz Flash Player 8
Pobierz Flash Player nastepnie zainstaluj i uruchom ponownie przegledarke internetow1.

--| ISAPS Wirtualny Dziakanat | Poczta | Forum | Plan zajęć |--
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
#bl
błąd pluginu fleszowego
błąd pluginu fleszowego
błąd pluginu fleszowego
błąd pluginu fleszowego

Losowe zdjecie
Wiecej w Galerii WSG

© 2009
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 

 

Galeria Nad Brdą


Edmund Kapłoński
| galeria prac|
wernisaż: 12 grudnia 2006r. :| fotorelacja |

Edmund Kapłoński - urodził się 8 sierpnia 1927 r. w Jaroszewie pod Żninem. Od najmłodszych lat uczył się rysunku, malarstwa i rzeźby. Jako 12 letni chłopiec musiał podczas wojny podjąć pracę w warszta¬cie stolarskim. Tam stopniowo zaczął poznawać wa¬lory i piękno drewna. Rozbudzone zainteresowania plastyczne powodowały, że dostrzegał niepowtarzal¬ność i specyficzny urok forniru, który początkowo wykorzystywał do zdobienia szkatułek, miniaturo¬wych obrazów czy inicjałów na kawałkach drewna. Przez wiele lat doskonalił technikę układania i kom¬ponowania różnych gatunków forniru przechodząc stopniowo etapy od rzemiosła artystycznego do twór¬czości w formie obrazów. Krytycy sztuki trafnie okre¬ślili tę działalność jako „malowanie drewnem".
Ważnym etapem w życiu Edmunda Kapłońskiego była praca w Bydgoskiej Fabryce Mebli Artystycznych gdzie poznał drobiazgowo technikę fornirowania oraz ponad 130 gatunków drewna. Zaczęły powsta¬wać pierwsze obrazy. W 1960 roku z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego zor¬ganizowana została debiutancka wystawa
w Bydgo¬szczy. Przychylne recenzje oraz cieple opinie zwie¬dzających zmobilizowały początkującego artystę do wytężonej pracy, która zaczęła przynosić efekty w po¬staci coraz liczniejszych propozycji ze strony salonów wystaw, galerii i muzeów.
Przez 40 lat Edmund Kapłański stworzył ponad 2000 obrazów. Pokazywane były na dziesiątkach wystaw w całej Polsce, a także w Berlinie, Bratysła¬wie, Monachium, Weseli na Morawach (Czechy) i Birstonas (Litwa). Wiele prac trafiło na stale do muzeów i galerii m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Gołuchowie, Gorzowie Wlkp., Włocławku i Żninie. Obrazy „drewnem malowane" zdobią prywatne ko¬lekcje w licznych państwach świata. Jeden z nich po wystawie w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Warszawie przekazany został jako dar Królowi Szwecji Gustawowi XVI.
Intarsjowany portret Wincentego Witosa zdobi salę obrad siedziby Polskiego Stronnictwa Ludowego w Warszawie.
Edmund Kapłoński jest członkiem Międzynaro¬dowego Stowarzyszenia Twórców Intarsji w Paryżu oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Wielokro¬tnie odznaczany za aktywną twórczość artystyczną jest również Honorowym Członkiem Żnińskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Andrzej Rosiak

Obrazy drewnem malowane...

Edmund Kaploński jest jednym z nielicznych artystów W Polsce tworzących w technice intarsji. Były nawet problemy z zakwalifikowaniem tej twórczości do ja¬kiejkolwiek z tradycyjnych dziedzin sztuki.
Intarsja jako technika zdobnicza wyniesiona zo-stala na wyżyny artyzmu przez tuóroów, którzy połą¬czyli umiejętności rzemieślnicze z wyobraźnią i wra¬żliwością estetyczną - potrafili tworzyć kompozycje przypominające obrazy.
Prezentowane na jubileuszowej wystawie prace tworzą kilka tematycznych cykli: pejzaże, martwe na¬tury, kwiaty oraz portrety symboliczne. Artysta przedstawia w nich w niepowtarzalny sposób sytu¬acje i zjawiska, krajobrazy i ludzi - to wszystko, co utkwilo W jego świadomości bezpowrotnie przemijając. Na obrazach można oglądać pagórkowaty krajobraz palucki z oczkami wodnymi, rzekami i jeziorami. Bukiety kwiatów urzekają oiyginalnymi kompozycja¬mi roślin znanych z ogrodów, lak i pól. Uwagę przy¬ciągają portrety ludzi zamyślonych, smutnych, weso¬łych, uduchowionych. Wyraźnie widać umiejętność artysty w kreśleniu głębi psychologicznej portretowa¬nych osób. Intarsja może być komponowana z kolorowych płatków forniru w ujęciu graficznym lub malarskim. Malarskość intarsji polega na wykorzystaniu kolo¬rystyki okleiny zależnej od gatunku drewna, warun¬ków, w jakich rosło drzewo, z którego pozyskano suro¬wiec, charakterystycznego usłojenia i wyobraźni twórcy. Właśnie te umiejętności połączone z talentem artysty i pracowitością dają niepowtarzalny efekt - obrazy drewnem malowane. Edmund Kaplonńki z pełną wirtuozerią buduje swoje obrazy w subtel¬nie dobieranych, tóżnych gamach kolorystycznych. Kompozycja obrazów przeważnie oscyluje wokół „złotegopodziału", ale lównież spotkamy uklady cen¬tralne, skośne czy poziome. Pomysłowość Edmunda jest bardzo bogata, gdyż trudno spotkać powtarza¬jące się układy kompozycyjne. Pomimo, że obrazy są w konwencji ilustrującej, wyraźnie widać dużą syntezę form i barwy z własną interpretacją ogląda¬nej rzeczywistości Trzeba wykazać się dużą glębią wyobraźni, aby w płacie forniru doszukać się faktury i kolorystyki akurat potrzebnej do danego fragmentu kompozycji. Zestawienie kierunków udojenia wpro¬wadza różne stopnie naprężenia w odczuwaniu emo¬cjonalnym wrażeń. Jedne wywołują spokój, inne ruch i dynamikę, a jeszcze inne obrazują strukturę przed¬stawianej rzeczywistości, otoczenia, przedmiotu, itp. Artysta z niezwykłą swobodą posługuje się nieco¬dziennym tworzywem, jakim jest fornir. U odbiorcy wywołuje nie tylko zachwyt nad precyzją pasowania lóżnych gatunków drewna, ale sprawia, że oglądają¬cy "przeżywa" obrazy -jest pod urokiem zatówno for¬my, jak i treści. Chociaż w tej technice artysta dyspo¬nuje innymi wartościami plastycznymi niż w malar¬stwie, to jednak możemy podziwiać jego perfekcyjną bieglość w poslugiwaniu się i wykorzystaniu tego, co dala natura, l to jest koronnym atutem intarsji Ed¬munda Kaplońskiego, którego twórczość potrafi za¬chwycać i wzruszać pozostawiając w każdym z nas niezatarte przeżycia estetyczne.
Henryk Wojtas


| WSG w liczbach | Dla mediów | Zaprzyjaźnione strony |
| Samorząd studencki | Klub absolwenta | Duszpasterstwo akademickie |
| Bydgoszcz i region | Konkursy | Biuro Turystyczne KOLFER |

#bl
#bl
#bl