Galeria Nad Brdą

Witamy na stronie Galerii Nad Brdą - tutaj znajdą Państwo informacje o artystach, którzy gościli w Galerii nad Brdą. Można zapoznać się z ich twórczością, zobaczyć zdjęcia prac, jak również zdjęcia z poszczególnych wystaw.

Waldemar Zyśk

2005-03-08
Waldemar Zyśk

Urodzony w 1958 r. w Olsztynie. Po ukończeniu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie powraca z dyplomem technika sztuk plastycznych do rodzinnego miasta, w którym blisko dwa lata pracuje w Muzeum Warmii i Mazur w Dziale Sztuki Współczesnej, zajmując się konserwacją dzieł sztuki oraz przygotowywaniem ekspozycji muzealnych.

W latach 1980-1986 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki, w pracowni malarstwa prof. Mieczysława Olszewskiego i w pracowni malarstwa prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Dyplom z wyróżnieniem z zakresu malarstwa sztalugowego uzyskał w 1986 r. W latach stanu wojennego, do czasu reaktywowania Związku Polskich Artystów Plastyków, brał czynny udział w ruchu kultury niezależnej. Po reaktywowaniu ZPAP włączył się aktywnie w życie Okręgu Bydgoskiego tegoż Związku, pełniąc w nim różne funkcje.

Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką warsztatową i płaskorzeźbą. Twórczość swą eksponował na 15 wystawach indywidualnych oraz na 22 wystawach zbiorowych w kraju. Uczestniczył w licznych plenerach malarskich. Zajmuje się także animacją kultury oraz działalnością pedagogiczną, prowadząc zajęcia z zakresu wychowania plastycznego z dziećmi i młodzieżą z bydgoskich szkół.

W centrum swej sztuki Waldemar Zyśk umieścił człowieka. Portret oraz obszary sacrum stają się szybko jej przejawem. Nie stroni od przedstawiania otoczenia, w jakim żyje, realizując liczne pejzaże i tzw. "martwe natury", doskonaląc warsztaty w oparciu o dzieła wielkich mistrzów, jak i o doświadczenia osobistych poszukiwań. Jego miłość do muzyki owocowała wielokrotnie portretami kompozytorów, dyrygentów i wykonawców różnych gatunków muzyki. Waldemar Zyśk ma w swym dorobku liczne realizacje w zakresie malarstwa sakralnego, traktując ten obszar wypowiedzi ze szczególną uwagą i zaangażowaniem.

Wśród nagród i wyróżnień artysta ceni sobie najbardziej następujące:

- II nagroda i wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim na portret pt. "Stanisław Przybyszewski i jego rodzina" (1987), organizowanym przez Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu,
- Nagroda specjalna za obraz pt. "Pięta" na II Biennale Plastyki Bydgoskiej (1994) organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy,
- Wyróżnienie za portret papieża Jana Pawła II (godło "Oremus") w konkursie regionalnym (1999), organizowanym przez Biuro Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy.

Prace artysty znajdują się w zbiorach instytucji kulturalnych (między innymi w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, w towarzystwie Muzycznym im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, w Muzeum Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy) oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, Szwecja, Wielka Brytania, Kanada, Stany Zjednoczone, Australia).

Ten artysta nie posiada prac na sprzedaż.

©  Copyright 2020. Galeria nad brdą

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz