Galeria Nad Brdą

Witamy na stronie Galerii Nad Brdą - tutaj znajdą Państwo informacje o artystach, którzy gościli w Galerii nad Brdą. Można zapoznać się z ich twórczością, zobaczyć zdjęcia prac, jak również zdjęcia z poszczególnych wystaw.

Jerzy Puciata

2003-04-03
Jerzy Puciata

Urodzony w 1933 r. w Wilnie, zmarł w 2014 r. Artysta malarz. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek ZPAP oraz międzynarodowego stowarzyszenia artystów plastyków AIAP - UNESCO.

Swoją twórczość prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. Brał udział w plenerach, sympozjach oraz konferencjach. Był stypendystą Fundacji Singera „POL-CUL” w Australii oraz kilkukrotnym krajowym i zagranicznym Ministerstwa Kultury i Sztuki. Za swoją twórczość otrzymał wiele medali, nagród i wyróżnień.

Obrazy jego znajdują się między innymi w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie, w Muzeum w Radomiu, Bydgoszczy i Toruniu, w zbiorach Polonii w Toronto, PZKO w Czechach, Muzeum w Pitaszti (Rumunia), Muzeum Sztuki Współczesnej w Wilnie i wielu instytucjach, bankach i przedsiębiorstwach oraz w zbiorach prywatnych w kraju, a także za granicą, m.in. we Francji, Anglii, Holandii, Niemczech, państwach skandynawskich, we Włoszech, RPA, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i w Australii.

Jerzy Puciata był działaczem społecznym i animatorem życia kulturalnego. W latach 80., jako prezes Zarządu Głównego ZPAP, był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie, uczestniczył w obradach „Okrągłego Stołu”, był członkiem Społecznego Ogólnopolskiego Komitetu Odbudowy Panoramy Racławckiej, uczestniczył w I i III Międzynarodowym Kongresie Praw Człowieka, a w 1981 r. i 2000 r. w Kongresie Kultury Polskiej. Był współzałożycielem i Honorowym Prezesem Stowarzyszenia „Klub Bydgoski”. W 2002 r. współtworzył i pełnił funkcję pełnomocnika Komitetu Wyborczego „Bydgoskie Porozumienie Obywatelskie”. W 2000 r. w plebiscycie Gazety Wyborczej pn. „Bydgoszczanin stulecia” uzyskał III miejsce, a w plebiscycie 2001 r. został wybrany Artystą Roku. W 2002 r. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów ZPAP nadał mu godność – „Honorowy Prezes Związku Polskich Artystów Plastyków”. Za swą działalność twórczą i społeczną został uhonorowany m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZPAP, Odznaką Zasłużony dla Województwa Bydgoskiego, Medalem Prezydenta Bydgoszczy oraz Nagrodą Artystyczną Prezydenta Bydgoszczy za Całokształt Twórczości.

Kilka słów o wystawie – autorstwa Ryszarda K. Przybylskiego

"Tak właśnie dzieje się w malarstwie Jerzego Puciaty. Usytuowało się ono na przecięciu kilku tendencji. Wśród nich niepoślednią rolę zajmuje właśnie doświadczenie wywodzące się z malarstwa materii. Materia ma tutaj zastąpić przedstawieniowe widoki, ekspresja – ideologiczną wykładnię sensu (...)".

"Bez wątpienia Puciata dąży w swej twórczości w ciągu ostatnich dwudziestu lat do czystości. Do stworzenia pola, w którym mogłaby ona zaistnieć w całej swej doskonałości. Ale nie jest to prosta sprawa. Bo nawet narzucając określoną wizję doskonałości, de facto przeciwko niej się występuje. Ostatecznie pozostaje ona w ziemskim świecie nieosiągalna. Można więc ku niej dążyć. Stawiać ją sobie za cel. Nigdy nie da się jednak powiedzieć, ze się ją posiadło. Doskonałość nieustannie nam się bowiem wymyka, ciągle nas ośmiesza i bez końca prowokuje (...)".

"Dlatego malarstwo materii, ślad gestu, a nie przedmiotowej obecności, może stać się ekwiwalentem życia. Jest samym ruchem, różnicą wymierzoną w tożsamość. Manifestuje stawanie się, ale równocześnie wstrzymuje się przed ustanawianiem czegokolwiek. Stanowi zatem doskonałą wykładnię niedoskonałości. Niedoskonałości świadomej siebie. Niedoskonałości wybranej. Niedoskonałości mającej za punkt odniesienia, jako biegun, doskonałość właśnie (...)".

Łukasz Płotkowski "Jerzy Puciata - malarstwo", Bydgoski Informator Kulturalny 1995

"Twórczość Jerzego Puciaty wyrasta ze źródeł bardzo autentycznych, z codziennego doświadczenia i zafascynowania naturą. Język jego wcześniejszych realizacji odwołuje się do kształtów otaczającego świata. Odnajdujemy w nim surowość ziemi i nostalgiczny smutek egzystencji; przemijanie i okruchy czasu przeszłego. Swoje obrazy wywodzi z natury i z wyobraźni, z resztek rozpadającego się świata materii, z jakichś krajobrazów, powidoków, z trwałego zachwytu, a nawet uniesienia. Systematycznie rozluźnia rygory kompozycyjne, a także rygory obrazowania.

Z początkiem lat osiemdziesiątych malarstwo Jerzego Puciaty uległo gwałtownemu przewartościowaniu, zadecydowały o tym względy natury pozaartystycznej. Owo dramatyczne przewartościowanie przełamało cały dorobek twórczy na dwa wyraziste okresy; na dokonania przed i po wspomnianej cezurze czasowej. Dotychczasowe sensualistyczne malarstwo gwałtownie zmienia zasady, przechodzi do etapu intelektualizacji i osądzania refleksyjnego. Maluje pojemne cykle obrazów, można je odczytać jako subiektywne ciągi skojarzeń, figury wyliczenia, w ujęciu paraabstrakcyjnym. Co w istocie rządzi przesłaniem, różnicuje i nadaje sensy, tworzy ekspresyjne ciągi skojarzeń. Podwaja sensy. Posługuje się językiem dzieła i językiem spójności znaków. Powołuje do życia formy bezosobiste, niekiedy z trudem dające się odczytać, semantycznie niedomknięte. Uderza w nich trafność kształtu kreślonego nie tylko poetyckiej metafory, ale i samej plastycznej urody. Świadczą o umiejętności wyciągania dla siebie konsekwencji z abstrakcji, rozgrywa dialog stabilnych, jasno określonych znaków, z płaszczyznami przygaszonymi, acz silnie pulsującej barwy. Wizja to osobliwa, w której bliskie abstrakcji formy są przecież głęboko zakorzenione w konkrecie. Formy, które pojawiają się na płótnach Puciaty, są jakby przetworzonym obrazem natury".

  • Jerzy Puciata w Galerii nad Brdą (3.04.2003)
  • Jerzy Puciata w Galerii nad Brdą (25.06.2008)

Ten artysta nie posiada prac na sprzedaż.

©  Copyright 2020. Galeria nad brdą

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz