Galeria Nad Brdą

Witamy na stronie Galerii Nad Brdą - tutaj znajdą Państwo informacje o artystach, którzy gościli w Galerii nad Brdą. Można zapoznać się z ich twórczością, zobaczyć zdjęcia prac, jak również zdjęcia z poszczególnych wystaw.

Grzegorz Pleszyński

2005-05-16
Grzegorz Pleszyński

Urodzony w 1955 r. w Olsztynie. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Grzegorz Pleszyński zajmuje się wieloma dziedzinami sztuki, takimi jak: malarstwo, rysunek, grafika, projekty okładek i plakatów, fotografia, video-art, performance, happening. Jest artystą wszechstronnym, z wielką pasją i umiejętnością tworzy sztukę z ludźmi spoza kręgów artystycznych. Wciąga ich w obszar działań artystycznych, przekazując im swoje przesłanie o harmonii człowieka z innymi ludźmi, naturą i kosmosem. Pracuje z ludźmi skazanymi w więzieniach (za swoją dzisięcioletnią pracę otrzymał srebrny medal zasługi z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych), współtworzy z ludźmi niepełnosprawnymi i upośledzonymi, uczy dzieci i młodzież (nagroda Ministra Edukacji Narodowej i nagroda Kuratora Oświaty).

Od 1999 r. jest dyrektorem bydgoskiego oddziału Międzynarodowego Muzeum Artystów (International Artists Museum). Był współorganizatorem Konstrukcji w Procesie 2000 pod nazwą "Ta Ziemia Jest Kwiatem" (Construcion in Process "This Earth is a Flower"). W tym wielkim i ważnym wydarzeniu uczestniczyło 146 artystów z całego świata, tworząc przez dwa tygodnie swoje prace na terenie Bydgoszczy i Pałuk. Impreza ta zaliczana jest do jednych z najważniejszych wydarzeń artystycznych na świecie. Biorą w niej udział wielcy artyści sztuki współczesnej.

Grzegorz Pleszyński pisze testy i eseje o sztuce, które są jednocześnie komentarzem do jego twórczych działań i współczesnego świata. Liczne podróże i kontakty artystyczne w sposób znaczący wpływają na jego myślenie. O sztuce i świecie rozmawia z artystami z Afryki, z Indianami, z Aborygenami w australijskim buszu, a także z malarzami z Singapuru, Nowego Jorku, Berlina i Warszawy. Utwierdza to jego przekonanie o ważnej misji sztuki we współczesnym świecie, zdominowanym przez racjonalne myślenie. Sztuka, wywodząc się z magii, ma w sobie siłę, która jest w stanie przeciwstawić się dewiacjom i wynaturzeniom cywilizacji technicznej i przywrócić i poczucie harmonii z naturą, wszechświatem i drugim człowiekiem.

Jest autorem projektu edukacyjno-artystycznego pn. "Antydepresyjna Szkoła". Odbyły się już cztery edycje wydarzenia. Wzięło w nich udział około 100 szkół podstawowych i średnich z Polski. Autor pisze: "Szkoła to miejsce, gdzie jest nadmiar sytuacji stresowych. Zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Powoduje to nader częste przypadki niechęci do szkoły, traktowania jako zła koniecznego. Choćby tylko codzienny przymus pójścia do szkoły. Dzień w dzień, przez wiele lat. Szkoła to budynek, gdzie na niewielkiej przestrzeni gromadzi się kilkaset, a często kilka tysięcy ludzi. Są szkoły, gdzie jest około dwóch tysięcy uczniów. Zimą wszyscy przebywają w jednym budynku przez kilka godzin. Nawet podczas przerw. Tłum, hałas. Zdarzają się konflikty.

Tydzień kolorów pokazuje, że do szkoły można iść z radością, ba, nawet oczekiwać niecierpliwie na następny dzień, kiedy wreszcie można będzie znaleźć się w szkole. Bo tu, nie do wiary, dzieją się rzeczy niezwykłe. Sztuka przemienia smutek w radość, brzydotę w piękno, zło w dobro. Tydzień kolorów ma być wstępem do pozytywnych przemian w nas samych, w naszej szkole, w świecie obok nas. Może szkoła stanie się radosna i mądra. Może nauczy nas również, jak pięknie zmieniać świat, tuż obok: nasz dom, nasze miasto, kraj... Bo wszyscy jesteśmy piękni, dobrzy i zdumiewający."

Pleszyński działa od około 20 lat w Bydgoskim Areszcie Śledczym i innych placówkach penitencjarnych. "Harmonia Sztuki-Harmonia Świata" jest akcją, mającą na celu poszukiwanie poprzez sztukę własnej tożsamości i przywrócenie ludziom poczucie przynależności do społeczeństwa.

Artysta współpracuje z wieloma bydgoskimi szkołami. Prowadzi warsztaty i prelekcje o sztuce, także o jej filozoficznych odniesieniach do współczesności. Jest autorem wielu projektów artystycznych z ludźmi niepełnosprawnymi, między innymi w bydgoskiej szkole dla osób niedowidzących.

Ten artysta nie posiada prac na sprzedaż.

©  Copyright 2020. Galeria nad brdą

Wyższa Szkoła Gospodarki

Wyższa Szkoła Gospodarki
ul. Garbary 2,
85-229 Bydgoszcz